296 Foreløbigt færdiggjort bygningsareal

16.02.2011
FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
296Foreløbigt færdiggjort bygningsarealBygning (CS)

Definition/Indhold

Angiver det bygningsareal, der er færdiggjort til og med den seneste delvise ibrugtagningstilladelse.

Ajourføring

Felt 296 dannes maskinelt som summen af registreret areal i felt 286 "Færdigt bygningsareal". Der kan ikke indberettes manuelt til felt 296.

Henvisninger

Felt 284 og 286.