260 Leje

16.02.2011
FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
260LejeBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Den årlige leje beregnes ud fra det beløb, der pr. 1. januar 1999 afkrævedes lejeren.

Lejen er excl. varmebidrag og eventuelle antennebidrag. Lejen angives uden moms.

Lejen er indberettet for udlejede erhvervsbygninger, der ikke er enhedsopdelt.

Ajourføring

Oplysningen er en statusoplysning, der ajourføres ved indsamling af oplysningen i forbindelse med ejendomsvurderinger.

Henvisninger

Felt 261 og felt 323.

BBR-instruks afsnit 5.7.

Bemærkninger

Lejen på bygningen registreres udelukkende for erhvervslejemål, der ikke er enhedsopdelt.

Lejen for blandede bolig- og erhvervslejemål angives på enhedsniveau (felt 323).

Lejen kan omfatte flere bygninger eller erhvervslokaler. Der vil i så tilfælde være angivet kodeværdi "H" i Udlejningsforhold (felt 261), dog kun for de øvrige identer, som lejen omfatter.