9.1.2 Beregning af lejeværdi

18.01.2007

BBR's felt 392 udlejningsforhold dannes maskinelt i december og marts ved samkøring af BBR-stamregistret, ESR og CPR.

Den dannede værdi i felt 392 gør det muligt at udskille de ejendomme, for hvilke der i forbindelse med skatteansættelsen skal beregnes lejeværdi af egen bolig (kode 2: benyttet af ejer).

Der henvises iøvrigt til afsnit 9.2 vedrørende ajourføring og anvendelse af felt 392 ved bloktilskudsberegningen.