5.8 Olietanke

15.03.2007

Kommunerne kan efter eget valg indberette olietankoplysninger i BBR. Oplysningerne registreres på ejendomsniveau i datafelterne 110-119.

Til de 3 første datafelter (felterne 110-112) kan indberettes oplysninger om en tank efter følgende princip.

 
Type:Størrelse:Nedgravnings/installationsår
A21960

 

I det første felt angives arten af tanken ved anvendelse af en af følgende 6 koder

A. Nedgravet olietank

B. Overjordisk olietank

C. Indendørs olietank

D. Gastank

E. Slanger til jordvarme

F. Afblændet/opfyldt tank

9. Ingen tanke


For koderne A-D angives i det andet felt tankens størrelse ved en af følgende 3 koder:

1. Under 6.000 l

2. 6.000 l - 100.000 l

3. Over 100.000 l


For koderne E og F angives ikke størrelse.

I det tredie felt angives nedgravnings/installationsår.

I de følgende 2 x 3 felter kan tank nr. 2 og 3 registreres tilsvarende (bortset fra kode 9) i felterne 113-118.

Har ejendommen mere end 3 olietanke, kan det samlede antal tanke anføres i det sidste datafelt "Antal tanke på ejendommen ialt".