2.1 Den tekniske registerstruktur

22.09.2009

Den tekniske registerstruktur er fastlagt for at opnå den størst mulige enkelhed, herunder den mest hensigtsmæssige samling af registreringsindholdet i forhold til de opgaver, som skal løses ved hjælp af BBR-registersystemet.

I figur 1 er vist de særskilte registre, der indgår i det samlede registersystem.

 
Figur 1 Hovedstruktur i BBR-registersystemet
Figur 1: Hovedstruktur i BBR-registersystemet.
                     Figuren viser de særskilte registre, der indgår i det samlede registersystem