5.11 Vandforsyning

15.03.2007

Vandforsyning kan indberettes for både ejendommen og dens bygninger.

De kodeværdier, der kan indberettes til feltet er følgende:

1. Offentligt alment vandforsyningsanlæg

2. Privat alment vandforsyningsanlæg

Vandværk der forsyner 10 eller flere ejendomme.

3. Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme)

Vandværk, der forsyner 1 eller 2 ejendomme.

4. Brønd

6. Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme)

9. Ingen vandforsyning

Herudover kan der på ejendomsniveau indberettes kode:

7 Blandet vandforsyning

hvis oplysningerne samtidig registreres på bygningsniveau og koderne ikke er ens for samtlige bygninger på ejendommen.

Specifikation af vandforsyning på bygningsniveau er frivillig.

Forskellige typer vandforsyning til bygninger på samme ejendom udskrives på ejermeddelelsen.

Kommunerne fører generelt tilsyn med alle vandforsyningsanlæg af hensyn til kontrol af vandkvaliteten.

Vandforsyning fra et ikke alment vandforsyningsanlæg, hvortil der er tilsluttet fra 3 til 9 ejendomme, registreres med kode 6.

En boring er typisk et nedspulet rør, medens en brønd typisk er et cementrør, der er nedgravet.

Nærmere specifikation af tilhørsforhold til vandværk o.lign. kan ske på notatlinie 62.