11. Yderligere vejledning

25.09.2018

Yderligere vejledning vedrørende BBR kan indhentes hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Netcompany.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen varetager vejledning vedrørende principperne for ajourføring og anvendelse af BBR.

Spørgsmål vedrørende dataindhold, registreringsomfang o.lign. skal således rettes hertil.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er ansvarlig for vedligeholdelsen af BBR-instruksen. Eventuelle ændringer med hensyn til modtagelsen heraf, bør derfor meddeles Udviklings- og Forenklingsstyrelsen af hensyn til korrekt fremsendelse af rettelsesblade.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen varetager endvidere administrationen af videregivelsen af BBR-oplysninger og sammenstillede ejendomsdata, fastsættelsen af betalingsordninger samt vejledning herom.

Henvendelse kan ske til:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Ejendomsdatakontoret
Sluseholmen 8B
2450 København SV
bbr@bbr.dk

Netcompany varetager vejledning vedrørende den tekniske udformning og anvendelse af registersystemet, bl.a. i form af Netcompanys brugervejledning for BBR.

Henvendelse kan ske til:

Netcompany
servicedesk@netcompany.com