8.2. BBR - ejermeddelelser

18.01.2007

BBR-ejermeddelelser udsendtes første gang i foråret 1980 til samtlige ejere af bebyggede ejendomme.

Formålet med en løbende udsendelse af BBR-ejermeddelelser er at sikre, at ejere altid er i besiddelse af en ajourført udskrift af bygnings- og boligregistrets oplysninger. Desuden skal meddelelsen give ejere (især nye ejere) mulighed for at rette evt. fejlregistreringer angående deres ejendom. Ejerne skal meddele kommunen eventuelle fejl f.eks. ved returnering af BBR-ejermeddelelsen.

BBR-ejermeddelelsen indeholder de oplysninger om ejendomme, bygninger og boliger, der er registreret i bygnings- og boligregistret. Udsendelsen sker i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 860 af 28 september 2001 om adgangen til at modtage oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsdataregistre m.v. og digitale kort .