323 Leje

16.02.2011
FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
323LejeBolig- og erhvervsenhed (CS, CR)

Definition/Indhold

Den årlige leje beregnes ud fra det beløb, der pr. 1. januar 1999 afkrævedes lejeren.

Lejen er excl. varmebidrag og eventuelle antennebidrag.

For erhvervslejemål angives lejen tillige uden moms.

Lejen er indberettet for enheder i udlejningsejendomme og for erhvervslejemål samt for ejerlejligheder, der fortsat skal vurderes som udlejet.

Ajourføring

Oplysningen er en statusoplysning, der ajourføres ved indsamling af oplysningen i forbindelse med ejendomsvurderinger.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.7.

Felt 260 og 322.

Bemærkninger

For tjeneste-, funktionær- og friboliger svarer lejen til almindelig udlejning.

Lejen for bygninger , der udelukkende består af erhvervslejemål, kan angives på bygningsniveau (felt 260).

Lejen kan omfatte flere bygninger, boliger eller erhvervslokaler. Der vil i så tilfælde være angivet kodeværdi "H" i Udlejningsforhold (felt 322), dog kun for de øvrige identer, som lejen omfatter.