4.4 Identifikationsændringer i BBR

28.03.2007

Det er meget vigtigt, at ændringer i BBR's identifikationer foretages korrekt.

Hvis kommunen fx sletter og opretter ejendoms-, bygnings- eller enhedsniveauer i stedet for at følge de fastsatte retningslinier for identifikationsændringer, vil det for ændringsregistret bl.a. betyde, at det vil se ud som om, kommunen har store forsinkelser i indberetningen til BBR. Samtidig vil Danmarks Statistik's muligheder for at udarbejde bl.a. de månedlige byggestatistikker pr. kommune blive ødelagt.

Det historiske register (CH) opsamler endvidere de ændringer, der foretages i BBR, afhængig af de anvendte rettelseskoder og sagstyper. Disse oplysninger anvendes bl.a. til vurdering af fast ejendom i de enkelte kommuner samt af Boligministeriet og Danmarks Statistik til analyser, planlægning, statistikker mv.

Boligministeriet må derfor kraftigt henstille, at identifikationsændringer foretages i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier og ikke ved at slette og oprette niveauer.

Identifikationsændringer i BBR skal foretages via et specielt identifikationsændringsbillede (C196) med rettelseskode 5.

Dette billede anvendes ved ændring af følgende identifikationer:

  • ejendomsnummer
  • bygningsnummer
  • byggesagsdato og evt. litra (kun CS)
  • enhedens vejkode/husnr/bogstav og evt. etage/side.

Ejendommens og bygningens beliggenhedsbetegnelse (vejkode/husnr./bogstav) er ikke identifikationer i BBR-systemet og skal derfor ikke ændres efter de nævnte retningslinier. Beliggenhedsbetegnelserne er vigtige supplerende identifikationer og indgår i krydsreferenceregistret.

De nærmere regler for identifikationsændringer er beskrevet i afsnit 3.6 i Kommunedatas Brugervejledning.