4.3 Identifikation af bolig- og erhvervsenheder

14.03.2007

Den enkelte bolig- og erhvervsenhed er i registret identificeret ved dens beliggenhedsbetegnelse (vejkode, husnummer/bogstav og evt. etage og sidebetegnelse/dørnummer).

Anvendelsen af BBR til statistik- og planlægningsformål (folke- og boligtællinger, bloktilskud, befolkningsprognoser o.lign.) forudsætter samkøring med Det centrale Personregister (CPR). Samkøringen er betinget af et fælles og entydigt identifikationsgrundlag. Dette er opfyldt gennem fastlæggelse af fælles regler for tildeling og anvendelse af adressebetegnelser. Adressebetegnelsen fastsættes senest ved ansøgning om byggetilladelse.

Tilvejebringelsen og fastholdelsen af sammenfaldende betegnelser for boligadresser i BBR og CPR kræver et snævert samarbejde mellem BBR-myndigheden, ejendomsskattekontoret, folkeregistermyndigheden, bygnings- og matrikelmyndigheden. Alle ændringer af vejkoder, husnumre og etage- og sidebetegnelser, som indgår i en boligadresses identifikation, skal således løbende udveksles mellem disse.

4.3 Identifikation af bolig- og erhvervsenheder

4.3.1 Identifikation af de enkelte bolig- og erhvervsenheder i BBR