9.2.3 Registrering af boliger i boligkriteriet

18.01.2007

Ved nybyggeri vil boligen først indgå i boligkriteriet efter indberetning af fuldførelsesdato eller hel/delvis ibrugtagningstilladelse i BBR (felt 288), hvilket senest bør ske, når indflytning er konstateret i folkeregistret. Det vil sige, at boligen er overført til BsR-stamregister er en forudsætning for, at boligen indgår i bloktilskudsberegningen.

I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at folkeregistret i forbindelse med ajourføringen af CPR, løbende modtager en fejl- og advisliste om indflytning på ikke tidligere beboede adresser, især boligtype 8 - byggesag ikke afsluttet. Dette advis skal videregives til BBR-registerføreren.