10.3 Forsvarets og Justitsministeriets ejendomme

18.01.2007

Af sikkerhedshensyn gælder der særlige forhold for Forsvarets og Justitsministeriets ejendomme i BBR.

Disse hensyn skal sikre, at de samlede registreringer i BBR for disse ejendomme kun er tilgængelige for autoriserede personer i de kommunale forvaltninger, og at en række af BBR's normale oplysninger ikke kan videregives til andre.

Det gælder bl.a. for videregivelse efter bekendtgørelse nr. 509 af 28. juni 1991 om adgangen til at modtage oplysninger fra bygnings- og boligregistret samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsregistre m.v. og digitale kort.

Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter indberetninger på ejendoms-, bygnings- og enhedsniveau og omfatter alle ejendomme, der ejes af enten Forsvaret eller Justitsministeriet. Ejendomme, der udlejes til Forsvaret eller Justitsministeriet er således ikke omfattet.

Begrænsninger i adgangen omfatter indholdet af en række udvalgte felter med følgende oplysninger:

1. Ejendomsniveau

Felt: Navn:

103 Vandforsyning

104 Afløbsforhold

110-119 Olietanke

2. Bygningsniveau

Felt: Navn:

204 Adgangsforhold

210 Konstruktionsforhold

211 Ydervægsmaterialer

212 Tagdækningsmaterialer

220 Antal etager

229 Varmeinstallation

230 Opvarmningsmiddel

231 Elevator

236 Sikringsrumspladser

237 Fritliggende bygning

239 Supplerende varme

270 Afvigende etager

3. Enhedsniveau

Felt: Navn:

316 Flytbare skillevægge

318 Toiletforhold

319 Badeforhold

321 Energiforsyning

I forbindelse med opdatering kan registerføreren adskille civile- og ikke-civile ejendomme ved angivelse af én af følgende statuskoder i F/J-kode via transkode C121 eller C161:

0 : Ejendom med offentligt tilgængelige oplysninger (civile ejendomme).

1 : Ejendom med begrænset adgang til oplysninger (ikke - civile ejendomme).

Indberetning af ændret statuskode skal ske ved ejerskift, ved fejlrettelser eller efter anmodning fra Forsvaret eller Justitsministeriet.

Præsentation af oplysninger via terminal:

For de kommunale medarbejdere med autorisation, er der adgang til alle BBR's oplysninger for Forsvarets og Justitsministeriets ejendomme.

For brugere, der ved terminalopslag har adgang til BBR via videregivelsessystemet, er der ikke adgang til de ovenfor nævnte oplysninger i BBR for ejendomme med status kode 1. BBR's øvrige oplysninger er der dog adgang til i fuldt omfang.

Ejer- og lejermeddelser:

Ejermeddelelsen udskrives i to udgaver:

1) til ejerne eller den kommunale forvaltning:

Denne udgave bestilles enten til periodisk udskrivning på Kommunedata via kode 1 eller 2 i f194 eller til udskrivning af skærmprint via transkode J193. Denne ejermeddelelse omfatter BBR's oplysninger i uændret omfang.

2) til videregivelse:

Til udskrivning af denne udgave anvendes bestillingskode 3 ("Bestilling af ejermeddelelse til videregivelse") eller transkode C191 til bestilling af skærmprint. Ved bestilling for ejendomme med statuskode 0 udskrives BBR's oplysninger i hidtidigt omfang - samt bemærkningen: "Denne BBR-ejermeddelelse er udskrevet efter anmodning om videregivelse."

Hvis bestillingskode 3 i f194 eller transkode C191 anvendes og ejendommen har statuskode 1 udskrives kun de offentligt tilgængelige data - samt bemærkningerne: "Denne BBR-ejermeddelse er udskrevet efter anmodning om videregivelse. Adgangen til ejendommens oplysninger er begrænset."

Årsagsteksterne vil ikke blive udskrevet på skærmprint.

Udtræk:

Udtræk til den kommunale forvaltning kan bestilles uden begrænsninger i indholdet af oplysninger. Der gøres opmærksom på, at udtrækkene kun må anvendes til kommunalt brug og ikke må videregives. Det samme gælder udtræk til visse statslige opgaver, vurdering af fast ejendom, bloktilskudsberegning, diverse statistiske opgørelser m.v.

Udtræk via videregivelsessytemet vil fremover kun omfatte offentligt tilgængelige oplysninger for de omhandlede ejendomme.