10.2 Supplerende identifikations- og beliggenhedsdata

23.01.2007

BBR-data kan sammenstilles med andre ejendomsdataoplysninger og videregives efter reglerne beskrevet i sektion 8.

I forbindelse med den kommunale sagsbehandling vil BBR-data dog ofte blive præsenteret sammen med data, der er registreret i andre ejendomsdatasystemer, uden at dette direkte fremgår af skærmbilleder, udskrifter m.v..

Det vil typisk dreje sig om supplerende identifikations- og beliggenhedsdata. Nedenfor er angivet en oversigt over de væsentligste af disse oplysninger med angivelse af, hvor oplysningerne er registreret.

 

 
Oplysning:Oplysningen hentes fra:
VejnavnKommunedatas Persondata-system (P-data) eller CPR-vejregistret
Ejers navn ESR
Ejers adresse ESR
Administrator ESR
Administrators adresse ESR
Zonestatus ESR
Matrikelbetegnelse ESR
PlanidentifikationPlanregistret