2.2. Niveauopdeling i BBR-systemet

22.09.2009

For alle bebyggede ejendomme, der indgår i BBR-registersystemet, er der foretaget en gruppering af oplysningerne. Grupperingen er foretaget ud fra det synspunkt, at nogle oplysninger for en ejendom er fælles for hele ejendommen, nogle er fælles for en bygning og endelig vedrører nogle alene en bolig, erhvervs- eller institutionsenhed. Jf. figur 2.

 
Figur 2 Niveauopdelingen i BBR-systemet
Figur 2: Niveauopdelingen
           i BBR-systemet. Figuren viser, at nogle oplysninger for en ejendom er fælles for hele
           ejendommen, nogle er fælles for en bygning og endelig vedrører nogle alene en bolig,
           erhvervs- eller institutionsenhed.


Den enkelte oplysning er således registreret på et af følgende tre niveauer:

1. Ejendomsniveau.

2. Bygningsniveau.

3. Niveau for bolig- eller erhvervsenheder.

Afgrænsningen af de 3 niveauer er fastlagt i boligministeriets cirkulære af 6. januar 1977 om etablering af bygnings- og boligregistrering.