5.10 Boligtypekoderne i BBR (felt 308)

15.03.2007

Boligtypekoden dannes maskinelt i stamregistret og ændringsregistret på grundlag af oplysninger om beboelsesareal, anvendelse og køkkenforhold. For nybyggeri kan koden dog indberettes manuelt til ændringsregistret.

Boligtypekoderne kan antage følgende værdier:

1. Egentlig beboelse

2. Blandet erhverv og beboelse

3. Enkeltværelse

4. Fællesbolig- eller fælles husholdning

5. Sommerbolig

Blank Andet (bl.a. institutioner og erhverv)

Herudover registreres følgende boligtypekoder kun i CPR:

6. Beboet adresse

7. Nedlagt bolig

8. Byggesag ikke afsluttet

9. Bolig uden krav om persontilmelding

E. Andet (bl.a. institutioner og erhverv).

Ad 1. Omfatter enheder med udelukkende boligareal samt eget køkken (felt 312>0, felt 313=0 og felt 320=E).

Ad 2. Omfatter enheder, der har såvel bolig- som erhvervsareal samt eget køkken (felt 312>0, felt 313>0 og felt 320=E).

Ad 3. Beboelsesenheder uden eget køkken (felt 312>0, felt 313=0 eller >0 og felt 320=F,G eller H).

Ad 4. Beboelsesenhed med anvendelseskode 160 (felt 307=160).

Ad 5. Sommer- eller fritidsbolig med anvendelseskode 510, 540 eller 590 (felt 307=510, 540, 590).

Ad 6. Adresse i CPR, hvortil der ikke findes en korresponderende adresse i BBR, f.eks. husbåde, campingvogne o.lign.

Ad 7. Persontilmelding til en bolig, der er nedlagt i BBR.

Ad 8. Persontilmelding til en bolig, der endnu ikke er fuldført i BBR.

Ad 9. Koden indberettes af folkeregistermyndigheden til CPR når kommunen er bekendt med, at der ikke kræves persontilmelding til den pågældende bolig.

Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis boligen benyttes som diplomatbolig, bolig for et folketingsmedlem, firmabolig o.lign. Ved indflytning i sådanne boliger blankes feltet i BBR via CPR, og BBR returnerer boligtypekoden fra felt 308 til CPR. For at lette kommunens overblik over godkendte tomme boliger udskrives en liste over disse boliger med adresse ved indflytning.

Folkeregistret indberetter boligtypekode 9 til Personregistret, som maskinelt overfører en *-markering til BBR i felt 378.

Ved persontilmelding til adresser med boligtypekoderne 5, 6, 7, 8, 9 og E vil der automatisk blive udskrevet advis på skærm til folkeregisterføreren.