284 Delvis ibrugtagningstilladelse, dato

16.02.2011
FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
284Delvis ibrugtagningstilladelse, datoBygning (CS)

Definition/Indhold

Dato for den seneste udstedte delvise ibrugtagningstilladelse til byggeriet.

Ajourføring

Feltet kan ikke indberettes for byggesager som er omfattet af Småhusreglementet eller som er anmeldelsessager efter Bygningsreglementet (felt 292 = 1, 2, 4 eller 5).

Henvisninger

Se også felt 208, 286 og 391.

Bemærkninger

Tidstro opdatering af dette felt er en vigtig forudsætning for arbejdet med ejendomsvurdering samt ved udmåling af bloktilskud.