298 Foreløbigt færdiggjort antal enkeltværelser

16.02.2011
FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
298Foreløbigt færdiggjort antal enkeltværelserBygning (CS)

Definition/Indhold

Angiver det antal enkeltværelser til beboelse, der er færdiggjort til og med den seneste delvise ibrugtagningstilladelse.

Ajourføring

Dannes maskinelt, når "dato for delvis ibrugtagningstilladelse" (felt 391) er indberettet.

Henvisninger

Se felt 391.