261 Udlejningsforhold

16.02.2011
FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
261UdlejningsforholdBygning (CS, CR)

Definition/Indhold

Hvis huslejeoplysningen er indberettet maskinelt vil der i datafeltet være anført et "M".

Hvis huslejeoplysningen er indberettet via huslejeskema kan feltet indeholde følgende værdier:

Blank Udlejet i almindeligt lejemål, herunder tjeneste, funktionær- og friboliger.

L Ledig (ikke udlejet).

E Benyttet af ejeren.

H Huslejen er registreret på en anden af lejemålets adresser. Henvisning kan forekomme fra bygning til bygning og fra enhed til enhed. Der kan ikke forekomme henvisning fra bygning til enhed og omvendt.

Ajourføring

Ajourføres kun i forbindelse med ejendomsvurderinger.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.7.

Felt 260