268 Byggesagsdato

22.09.2020
Feltnummer Feltets navn: Registreringsniveau:
268 Byggesagsdato Bygning (CS)

Definition/Indhold

Byggesagsdatoen (år-måned-dag) angiver datoen for den enkelte byggesag vedr. bygningen.

Henvisninger

BBR-instruks sektion 7, afsnit 7.2

Bemærkninger

Byggesagsdatoen identificerer i sammenhæng med litra (felt 269) éntydigt de verserende byggesager for den pågældende bygning, idet der på samme tidspunkt kan være registreret flere byggesager pr. bygning.