297 Foreløbigt færdiggjort antal lejligheder.

16.02.2011
FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
297Foreløbigt færdiggjort antal lejlighederBygning (CS)

Definition/Indhold

Angiver det antal beboelseslejligheder, der er færdiggjort til og med den seneste delvise ibrugtagningstilladelse.

Ajourføring

Dannes maskinelt, når "dato for delvis ibrugtagningstilladelse" (felt 391) er indberettet.

Henvisninger

Se felt 391.