286 Færdig bygningsareal

16.02.2011
FeltnummerFeltets navn:Registreringsniveau:
286Færdig bygningsarealBygning (CS)

Definition/Indhold

Der registreres det areal, som er færdiggjort i forbindelse med den sidst udstedte delvise ibrugtagningstilladelse (felt 284).

Arealet beregnes som summen af samlet bygningsareal (felt 216) og udnyttet tagetage (felt 222)

Ajourføring

Arealet fra en tidligere delvis ibrugtagningstilladelse udgår maskinelt, når en ny delvis ibrugtagningstilladelse indberettes, således at der altid er registreret det sidst færdiggjorte areal. Arealerne opsummeres maskinelt i felt 296.

Hvis der ikke indberettes til felt 286, vil samlet bygningsareal (felt 216) blive indsat maskinelt, dvs. excl. eventuel udnyttet tagetage.

Henvisninger

BBR-instruks afsnit 5.1.

Bemærkninger

Oplysningen registreres kun, når der er indberettet en dato i felt 284 "Dato for seneste delvis ibrugtagningstilladelse".