7.8 Maskinelt dannede felter i BBR-ændringsregistret og ved overførslen til BBR-stamregistret

16.02.2011

I BBR-ændringsregister dannes en række data maskinelt, således at det ikke er muligt at indberette manuelt til det pågældende datafelt.

De nedenfor omhandlede data kan således kun dannes maskinelt:

Felt 180 "maskinel vurderingsudtagelseskode"

BBR-instruks sekt. 9 afsnit 9.1.

Feltet dannes maskinelt ved enhver ændring, sletning eller tilgang af oplysninger på en ejendom i BBR-stamregister, og angiver med hvilken sikkerhed en ejendom skal udtages til årsvurdering. Feltet indgår kun i BBR-stamregister.

Felt 181 "maskinel vurderingsudtagelseskode

Feltet dannes maskinelt for enhver ejendom på BBR-ændringsregister ved ajourføring af BBR-ændringsregister og angiver status på en ejendoms byggesager i BBR-ændringsregister. Feltet indgår i såvel BBR-ændringsregister som BBR-stamregister.

Felt 207 "opførelsesår"

Feltet dannes maskinelt for nybyggeri i forbindelse med overførslen af data fra BBR-ændringsregister til BBR-stamregister. Opførelsesåret sættes lig med "dato for fuldført ", "dato for ibrugtagningstilladelse" eller "dato for seneste delvise ibrugtagningstilladelse".

Felt 208 "midlertidig oprettelse"

Feltet dannes maskinelt i forbindelse med overførslen af data fra BBR-ændringsregister til BBR-stamregister. Feltet benyttes kun, når der overføres en del af dataindholdet ved meddelelse af fuldført eller delvis ibrugtagningstilladelse til et nybyggeri, eller en til- eller ombygning. Midlertidig oprettelse kan kun dannes for byggesager efter Bygningsreglementet.

Felt 296 "foreløbigt færdiggjort bygningsareal"

Feltet dannes maskinelt i BBR-ændringsregistret i forbindelse med ajourføring af felt 286 "færdiggjort bygningsareal siden sidste ajourføring" og benyttes kun i forbindelse med meddelelse af delvis ibrugtagningstilladelse til et nybyggeri eller en til- eller ombygning.

Felt 297 "foreløbigt færdiggjort antal lejligheder"

Feltet dannes maskinelt i BBR-ændringsregistret når felt 391 "dato for delvis ibrugtagningstilladelse" er indberettet og benyttes kun i forbindelse med meddelelse af delvis ibrugtagningstilladelse til en række lejligheder.

Felt 298 "foreløbigt færdiggjort antal enkeltværelser til beboelse

Feltet dannes maskinelt i BBR-ændringsregistret når felt 391 "dato for delvis ibrugtagningstilladelse" er indberettet og benyttes kun i forbindelse med meddelelse af delvis ibrugtagningstilladelse til en række enkeltværelser til beboelse.

Felt 310 "dato for oprettelse af enheden"

Feltet dannes maskinelt i forbindelse med overfør-slen af data fra BBR-ændringsregister til BBR-stamregister. Feltet dannes kun for nybyggerier, d.v.s. hvor sagstype er indberettet som 1 "nybyggeri/nytilgang af enheder". Datoen sættes lig med den dato, der enten er indberettet til felt 288 "dato for fuldført", felt 283 "dato for ibrugtagningstilladelse" eller til felt 391 "dato for delvis ibrugtagningstilladelse".