7.3 Brug af rettelseskode

18.01.2007

Rettelseskoden angiver, hvilken maskinel behandling de indberettede oplysninger underkastes i systemet.

Rettelseskode skal anføres ved enhver indberetning til bygnings- og boligregistersystemet.

Det samlede bygnings- og boligregistersystem indeholder følgende 5 rettelseskoder:

1. Oprettelse

2. Tilføjelse/ændring

3. Sletning

4. Fejlrettelse

5. Identifikationsændring

Rettelseskoderne skal benyttes på samtlige niveauer. (dvs. ejendoms-, bygnings- og enhedsniveau.)

7.3 Brug af rettelseskode

7.3 Rettelseskode