7.4 Brug af sagstype (felterne 190, 290 og 390 "byggeriets eller ændringens art")

18.01.2007

Sagstypen angiver arten af den byggesag, der bliver udført eller arten af den ændring, der faktisk er gennemført.

Sagstype skal anføres ved enhver indberetning til BBR-stamregister og ved den første indberetning til BBR-ændringsregister.

7.4 Brug af sagstype (felterne 190, 290 og 390 "byggeriets eller ændringens art")

7.4.1 Indberetning af sagstype til BBR-aendringsregister7.4.2 Indberetning af sagstype til stamregister